Apie mus

Mūsų ligoninės veiklos pradžia – 1991 metų gruodis. Į SSL tinklą reabilitacijos ligoninė buvo priimta 1998 m. Šiuo metu ligoninėje yra 215 stacionaro lovų. Įstaiga licencijuota II ir III lygio reabilitacijos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms. Nuo 1997 m. įgyvendinama kokybės sistema. Įsisavintos ir įdiegtos naujausios diagnostikos, gydymo slaugos ir reabilitacijos technologijos, šiuolaikinė vadyba, profesionalus ir patyręs personalas garantuoja aukštą paslaugų kokybę. Įgyvendinant sveikatą stiprinančios ligoninės projektus mūsų ligoninės gairėmis yra: Sveikatą stiprinančių ligoninių Vienos rekomendacijos, Liublijanos chartija, Pasaulinės sveikatos organizacijos dokumentas „Sveikata visiems XXI amžiuje“.

Ligoninėje kas metai organizuojama pacientų apklausa leidžia nustatyti pagrindinių paslaugų kokybės rodiklių pokyčius, registruoti nesėkmes bei laiku jas koreguoti.

Nuolat plėtojama ligoninės materialinė bazė, kasmet įsigyjama naujos medicininės aparatūros, didėja teikiamų paslaugų asortimentas. Įgyvendinta daug pokyčių, užtikrinančių pacientų bei personalo saugumą, užtikrinama kvalifikuota ligoninės higieninės būklės priežiūra, saugus atliekų nukenksminimas.

Ligoninėje įgyvendinta energetinių resursų taupymo programa leido ženkliai sumažinti išlaidas energetinėms reikmėms. Sutaupytos lėšos skiriamos naujų medicinos technologijų įsisavinimui, darbuotojų gyvenimo kokybei gerinti.

Formuojant ligoninės įvaizdį, naudojamės kokybės vadybos principais – orientavimusi į pacientą, faktais pagrįstų sprendimų priėmimu, nuolatiniu paslaugų gerinimu, abipusiai naudingų ryšių su kitomis gydymo įstaigomis, siunčiančiomis mums pacientus formavimu, ligoninės pasiekimų viešinimu, tarptautinių ryšių plėtimu, visuotiniu darbuotojų dalyvavimu sprendžiant ligoninės problemas.

Didžiulis mūsų pasiekimas – platūs tarptautiniai ryšiai. Mes bendradarbiaujame su Danijos Viborgo ligonine, Notvilio reabilitacijos centru Šveicarijoje, Prancūzijoje įsikūrusia organizacija „Farmacininkai be sienų“, Talino Jarvės ligonine, „Hapsulu“ reabilitacijos centru, Latvijos nacionaliniu reabilitacijos centru „Vaivari“. Tarptautiniai kontaktai atneša naudą daugeliu požiūriu: keičiantis darbo patirtimi kyla medikų kvalifikacija, naujos iš užsienio parsivežtos idėjos ir pagalba padėjo deramai sutvarkyti mūsų ligoninės materialinę bazę, energetinį ūkį, įsigyti naujos medicininės įrangos ir aparatūros, įgyvendinti naujas technologijas.

Nusistovėję gražūs bendradarbiavimo ryšiai su eile šalies gydymo įstaigų SSL tinklo dalyvių: Kauno universitetine ligonine, Šiaulių apskrities ligonine, Vilkaviškio, Tauragės, Kauno III ligonine ir kitomis gydymo įstaigomis. Šių gydymo įstaigų atsiųsti ligoniai sudaro didžiąją dalį. visų pas mus gydomų ligonių. Reabilitacijos ligoninėje tęsiamos daugiaprofilinėse ligoninėse pradėtos gydymo paslaugos. Labai svarbu, kad šio etapo paslaugos būtų kokybiškos, atitiktų tiek ligonių, tiek nukreipusių juos tęsti reabilitaciją gydytojų poreikius. Tai pasiekti padeda bendrai paruošti gydymo standartai. Tokie bendri standartai paruošti, patvirtinti gydymo įstaigų vadovų ir sėkmingai įgyvendinami su Kauno universitetine ligonine, Šiaulių apskrities ligonine, Klaipėdos universitetine ligonine.

Vykdydama savo SSL projektus, kuriuos įgyvendinant mokomi pacientai, o taip pat jų artimieji, ligoninė bendradarbiauja su: Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija, Lietuvos paraplegikų asociacija, Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija, Švedijos aktyvios reabilitacijos asociacija.

Ligoninė deda daug pastangų būti aktyvia SSL tinklo dalyve. Joje įgyvendinta SSL projektai. 2001 m. ligoninėje organizuota VI nacionalinė SSL konferencija „Sveikatą stiprinanti ligoninė – ekonomiška ligoninė“. Ligoninės medicinos darbuotojai aktyviai dalyvauja nacionalinio SSL tinklo renginiuose. Jie dalyvauja visose nacionalinėse kasmetinėse konferencijose, dalyvavo tarptautinėse konferencijose Kopenhagoje, Bratislavoje, Taline, Florencijoje, Maskvoje, Dubline. Nacionalinių konferencijų spausdintuose leidiniuose atspausdinta 17 ligoninės darbuotojų pranešimų tezių. Šiose konferencijose skaityti 8 pranešimai. 5 stendiniai pranešimai buvo pateikti tarptautinėse SSL konferencijose Kopenhagoje, Bratislavoje, Maskvoje, Dubline. Stendiniai pranešimai Bratislavoje ir Maskvoje buvo atžymėti specialiais prizais.
 

Nuo 2023 metų sausio 2 d. VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė tapo VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės filialu.
VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė įsteigta į vieną ligoninę sujungus Klaipėdos universitetinę ligoninę, Klaipėdos jūrininkų ligoninę bei Palangos reabilitacijos ligoninę.

Naujai įregistruota VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė tapo trečiuoju stipriu, universiteto lygmens medicinos centru šalyje ir didžiausia pagal veiklos apimtis daugiaprofiline asmens sveikatos priežiūros įstaiga Vakarų Lietuvos regione.Susisiekite

Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-24 15:02