Komanda

 
Profesinės reabilitacijos komanda:
  • Psichologas
  • Socialinis  darbuotojas
  • Gydytojas reabilitologas
  • Kineziterapeutas
  • Ergoterapeutas
  • Profesijos mokytojas
  • Esant reikalui kiti specialistai