Korupcijos prevencijos ataskaitos

Vadovaudamasis Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 19 punktais ir atsižvelgdamas į Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr.V-307 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisijos sudarymo ir vertinimo grafiko patvirtinimo“, siūlymus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2021-04-02 d. įsakymu Nr. V-702 VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninei suteiktė skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-07 16:05