Korupcijos prevencijos ataskaitos

2022 m.

Vadovaudamasis Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu ir atsižvelgdamas į Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-462 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisijos sudarymo ir vertinimo grafiko patvirtinimo“, siūlymus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2022-04-05 d. įsakymu Nr. V-696 VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninei suteiktė skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą.

 

2021 m.

Vadovaudamasis Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 19 punktais ir atsižvelgdamas į Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr.V-307 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisijos sudarymo ir vertinimo grafiko patvirtinimo“, siūlymus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2021-04-02 d. įsakymu Nr. V-702 VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninei suteiktė skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-10 08:12