Medžio dizaino pagrindai

MEDŽIO DIZAINO PAGRINDAI

Programos kodas: 196121531
Mokymo trukmė: 196 d.d.
Bazinis išsilavinimas: pradinis

Medžio gaminių gamintojai turi žinoti:

 • Etninės kultūros tradicijas ir savitumus.
 • Ornamento komponavimo bei proporcijų sudarymo principus.
 • Medienos rūšis, struktūrą, fizines bei mechanines savybes.
 • Darbų saugai ir elektrosaugai keliamus reikalavimus.
 • Medžio drožybos įrankių bei įrangos veikimo, eksploatavimo principus.
 • Dailiųjų medžio dirbinių drožybos technologijos procesus.
 • Dailiųjų medžių dirbinių asortimentą ir jo formavimo principus.
 • Verslo organizavimo principus.
 • Darbo teisės pagrindus.
 • Materialinių vertybių apskaitą ir dokumentų įforminimą.
 • Siūlomas mokomas ir nemokamas paslaugas.
 • Vietinius ir užsienio prekių gamintojus bei tiekėjus.
 • Kompiuterio vartojimo pagrindus.

Turi mokėti:

 • Išsaugoti liaudies drožybos tradicijas bei papročius.
 • Komponuoti plokštumoje.
 • Sukomponuoti apimtiną vientisą dirbinį.
 • Gebėti skirti medžio rūšį.
 • Panaudoti įvairių medžio (žaliavos) rūšių tekstūrą gaminio (kūrinio) drožyboje.
 • Saugiai dirbti su medžio drožybos įrankiais bei įranga.
 • Paruošti žaliavą.
 • Taisyklingai piešti įvairius ornamentus bei perkelti juos ant plokštumos.
 • Pjaustinėti įvairius raštus.
 • Drožti suvenyrinės paskirties medžio dirbinius.
 • Atlikti tekinimo bei apdailos darbus.
 • Gaminiui suteikti prekinę išvaizdą.
 • Vykdyti žaliavų apskaitą.
 • Tirti pasiūlą ir paklausą, efektyviai panaudoti darbo laiką.
 • Kompiuterio pagalba susirasti reikiamą profesinę informaciją.

Moduliai ir dalykai:

I. Teorinis mokymas

 • Lietuvių etnografinės kultūros istorija
 • Piešimas
 • Lipdyba
 • Medžiagos
 • Darbų sauga ir elektrosauga
 • Medžio drožėjo įrankiai ir įranga
 • Drožybos darbų technologija
 • Ekonominių žinių pagrindai
 • Darbo teisė
 • Kompiuterių vartojimas

II. Praktinis mokymas

 • Žaliavos paruošimas.
 • Išpjaustinėjimo darbai pagal duotus pavyzdžius.
 • Savarankiškai išpieštų raštų pjaustinėjimas.
 • Nesudėtingų medžio dirbinių drožimas.
 • Suvenyrinės paskirties dirbiniai.
 • Erdvinės formos dirbinių, skulptūrų kūrimas.
 • Medžio tekinimo darbai.
 • Medžio apdailos darbai.
Paskutinį kartą redaguota: 2017-06-15 08:20