Paslaugos


Profesinių gebėjimų įvertinimas

Profesinių gebėjimų įvertinimas – tai asmens psichosocialinių profesinių savybių ir/ar funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas bei įvertinimo rezultatų palyginimas su būsimos darbo vietos/profesijos keliamais reikalavimai ( ne daugiau 4 dienų po 6 val.).

Profesinių gebėjimų įvertinimas yra atliekamas taikant standartizuotus asmens psichosocialinių savybių įvertinimo ir dokumentavimo metodus (MELBA, IDA), kurie buvo sukurti Vokietijos Siegen universiteto mokslininkų ir yra taikomi bei tobulinami Europos šalyse. Atlikus įvertinimą, profesinės reabilitacijos specialistų komanda parengia rekomendacijas dėl:

  • galimybių dirbti būsimą darbą;
  • dėl prarastų profesinių gebėjimų atkūrimo, esamų, bet nepakankamų, lavinimo bei naujų išugdymo;
  • esant poreikiui, dėl darbo vietos pritaikymo.
Profesinis orientavimas ir konsultavimas

Profesinis orientavimas ir konsultavimas – tai asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė, konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais, informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, profesinių gebėjimų praktinis išbandymas, pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į individualias savybes, konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes (ne daugiau 6 dienų po 6 val.).

Socialinis darbuotojas konsultuoja neįgaliuosius apie darbo rinkos poreikį atitinkamoms profesijoms bei apie esamas galimybes įgyti naują profesiją. Šiame etape yra sudaroma individuali profesinės reabilitacijos programa, kurioje yra numatomos profesinio orientavimo bei konsultavimo paslaugos, profesinių gebėjimų atstatymo ar naujų išugdymo paslaugos bei pagalba įsidarbinant.

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas tęsiasi priklausomai nuo pasirinktos mokymo programos. Per dieną mokymui skirta 5 val. ir 1 val. reabilitacinio, socialinio, psichologinio, darbo imitavimo priemonėms.

Šių paslaugų tikslas – maksimaliai atkurti dėl ligos ar negalios prarastus profesinius gebėjimus bei išugdyti naujus, derinant tarpusavyje visas poveikio priemones. Specialistų komanda, taikydama prarastų profesinių gebėjimų atkūrimo bei esamų gebėjimų lavinimo metodikas ir remdamasi individualia profesinės reabilitacijos programa siekia maksimalaus profesinių gebėjimų atkūrimo šiomis poveikio priemonėmis:

  • reabilitacinėmis priemonėmis – siekiama atkurti prarastus psichosocialinius ir/ar fizinius profesinius gebėjimus, būtinus konkrečiam darbui atlikti;
  • socialinio ir psichologinio – siekiama suformuoti arba atkurti neįgalaus asmens prarastus socialinius įgūdžius ir užtikrinti kuo geresnes jų galimybes bei motyvaciją dalyvauti visuomenės gyvenime bei darbo rinkoje, stiprinant jų socialinę adaptaciją kolektyve, mokant konfliktų išvengimo būdų ir pan.;
  • darbo imitavimo – realiai darbo vietai artimoje aplinkoje neįgaliajam atliekant būtinas konkrečiam darbui atlikti funkcijas, taikant specialią metodiką yra atkuriami bei lavinami prarasti darbiniai įgūdžiai tol, kol asmuo pats savarankiškai gali atlikti visas funkcijas, būtinas darbui, nejaučiant nuovargio, skausmo ir užtikrinant kokybišką darbo atlikimą.

Šiame profesinės reabilitacijos etape yra aktyviai lavinami ir savarankiški darbo paieškos įgūdžiai, didinama motyvacija darbui bei kvalifikacijos kėlimui.

Jei neįgaliesiems yra rekomenduojamas profesinis mokymas, jie gali rinktis mokymo programas, atsižvelgiant į savo fizinius gebėjimus ir profesinės reabilitacijos įvertinimus.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-03 08:02