Registratūros darbuotojas

REGISTRATŪROS / PRIIMAMOJO DARBUOTOJAS

Programos kodas: 296134701
Mokymosi trukmė: 96 d.d.
Minimalus išsilavinimas: pagrindinis

Programa skirta parengti darbuotoją, gebantį dirbti registratūros/ priimamojo darbuotojo darbą ir demonstruojantį kompetencijas šiose profesinės veiklos srityse:

 • Registratūros / priimamojo darbo organizavimas.
 • Registratūros / priimamojo dokumentacijos rengimas ir tvarkymas.
 • Informacinių technologijų bei organizacinės technikos taikymas darbe.
 • Vidinio ir išorinio dalykinio komunikavimo administravimas.

Baigus šį mokymo kursą demonstruojamos kompetencijos:

 • Taikyti darbo vietos įrengimo ir organizavimo reikalavimus.
 • Planuoti, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą registratūroje/priimamajame.
 • Žinoti saugos darbe reikalavimus ir jų laikytis.
 • Vadovautis darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.
 • Žinoti asmeninių duomenų apsaugos reikalavimus ir jų laikytis darbe.
 • Suvokti organizaciją kaip sistemą.
 • Pateikti registratūros/priimamojo biudžeto planą.
 • Rengti ir tvarkyti registratūros/priimamojo dokumentus.
 • Naudoti taikomąsias kompiuterines programas registratūros/priimamojo darbui optimizuoti.
 • Dirbti bei tinkamai eksploatuoti informacines technologijas bei organizacinę techniką.
 • Naudotis technologinėmis informacijos apsaugos priemonėmis.
 • Administruoti užsakymų (klientų) srautus.
 • Bendrauti (žodžiu ir raštu) su savo šalies ir užsienio klientais.
 • Naudotis informacijos šaltiniais.
 • Laikytis elgesio normų, etiketo reikalavimų profesinėje veikloje.
 • Suvokti organizacijų verslo interesų esmę ir jais vadovautis savo darbe.

Moduliai ir dalykai:

I. Biuro vadyba.

 • Registratūros/priimamojo administravimas.
 • Dokumentų tvarkymas ir apskaita.
 • Apskaitos pagrindai.

II. Informacinių technologijų ir organizacinės technikos taikymas.

 • Biuro organizacinė technika.
 • Informacijos apdorojimas kompiuteriu.

III. Dalykinė komunikacija.

 • Bendravimo psichologija.
 • Profesinė etika ir estetika.
 • Specialybės užsienio kalba.
 • Ekonomikos ir verslo pagrindai.
Paskutinį kartą redaguota: 2017-06-15 08:30