Smulkaus verslo administratorius

SMULKAUS VERSLO ADMINISTRATORIUS

Programos kodas: 296134751
Mokymosi trukmė: 163 d.d.
Minimalus išsilavinimas: pagrindinis

Programa skirta parengti darbuotoją, gebantį dirbti, gebantį tirti rinką, organizuoti nedidelės įmonės darbą ir jai vadovauti, tvarkyti pagrindinę įmonės dokumentaciją, dirbti kompiuteriu.

Baigęs programą asmuo žinos:

 • Įstatymus, reglamentuojančius įmonės, įstaigos ūkinę ir komercinę veiklą; darbo teisės pagrindus.
 • Valdymo veiklos dokumentavimo pagrindus.
 • Vadybos pagrindus.
 • Rinkodaros pagrindus.
 • Bendravimo taisykles.
 • Darbo su kompiuteriu pagrindus.

Baigęs programą asmuo mokės ir sugebės:

 • Tvarkyti įstaigos dokumentaciją, parengti ir įforminti organizacinius tvarkomuosius dokumentus.
 • Naudotis naujomis ryšių ir orgtechninėmis priemonėmis.
 • Organizuoti telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų.
 • Organizuoti lankytojų, interesantų ir svečių priėmimą.
 • Planuoti darbo vietą.
 • Dirbti kompiuteriu taikant standartinias biuro paketo programas.
 • Mokėti naudoti naršyklėmis ir paieškos sistemomis, elektroniniu paštu.

Moduliai ir dalykai:

I. Verslo vadyba.

 • Verslo aplinka, nauda, funkcijos, būtinos sąlygos jam plėtoti.
 • Verslumas.
 • Projektas.
 • Verslo planas.
 • Įsidarbinimas konkurencinėje rinkoje.
 • Bendravimas.
 • Rinkodara.
 • Konkurencinė aplinka.

II. Valdymo veiklos dokumentavimas.

 • Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą.
 • Organizacinių tvarkomųjų dokumentų rengimas ir įforminimas.
 • Dokumentų apyvarta.
 • Bylų sudarymo bendrieji principai.

III. Informacinės technologijos

 • Pagrindinės sąvokos. Aplankalų ir bylų tvarkymas.
 • Tekstinis redaktorius WORD.
 • MS EXCEL.
 • Naršyklė, internetas, elektroninis paštas.

IV. Buhalterinė apskaita

 • Bendroji apskaitos samprata.
 • Apskaitos proceso oraganizavimas.
 • Ilgalaikio turto apskaita.
 • Trumpalaikio turto apskaita.
 • Savininkų nuosavybės apskaita.
 • Įsipareigojimų apskaita.
 • Valdymo apskaitos bendroji samprata.
 • Mokesčių sistema.
 • Apskaitos tvarkymas individualioje įmonėje.
 • Apskaitos tvarkymas uždaroje akcinėje bendrovėje.
Paskutinį kartą redaguota: 2017-06-15 08:16